Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Υποδομών και Μεταφορών με θέμα Αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, πορεία των έργων που προβλέπονται από τα ΣΔΚΠ της Θεσσαλίας, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Τρικάλων Σάκης Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά:

Οι τεράστιες πλημμυρικές καταστροφές που υπήρξαν στη Θεσσαλία στη διάρκεια του τυφώνα «Ιανός» και η συστηματική εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων όταν οποιαδήποτε κακοκαιρία πλήττει τη Θεσσαλία καταδεικνύει την άμεση ανάγκη για συντονισμό των ενεργειών απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους περιλαμβάνονται οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος& Ενέργειας,  Υποδομών&Μεταφορών όσο και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Τα εν λόγω σχέδια για την περιοχή της Θεσσαλίας είναι εγκεκριμένα από το 2018 και καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας οι οποίες αφορούν την πρόληψη την προστασία την ετοιμότητα συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των Συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και την αποκατάσταση των πιθανών ζημιών.

Προηγούμενη ερώτηση της βουλευτής Μαγνησίας κυρίας Κατερίνας Παπανάτσιου σχετικά με την ωριμότητα και την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων και μέτρων που προβλέπονται από το ΣΔΚΠ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Προστασίας του Πολίτη,  Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν απαντήθηκε πάρα μόνο το από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που δήλωσε αναρμόδιο.

Από τις απαντήσεις που λάβαμε και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επισημαίνεται το παρακάτω:

“Ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης των ΣΔΚΠ  και του Προγράμματος Μέτρων, καθώς επίσης και διαδικασίες και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό θα εξειδικευτούν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβλεφθεί το μέτρο EL08_61_01  “Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος  Μέτρων του ΣΔΚΠ το οποίο αφορά την ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τη συλλογή και παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και στη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό. Το εν λόγω μέτρο με εκτιμώμενο κόστος 600.000 Ευρώ δεν έχει ακόμα  προκηρυχθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης” !

Επειδή η ανάγκη να θωρακιστεί η Θεσσαλία από τις πλημμύρες είναι  επείγουσα όσο ποτέ άλλοτε.

Επειδή ήδη υπάρχει από το 2018 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων από Πλημμύρα το οποίο όπως διαφαίνεται από τις απαντήσεις δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που οι συνθήκες το απαιτούν

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1.  Θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των μέτρων και των δράσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την περιοχή της Θεσσαλίας;
  2. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται αναλυτικά τα μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από Πλημμύρες του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Θεσσαλίας, αλλά και τα εργαλεία/συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, πότε ξεκίνησε ή πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση κάθε μέτρου, τι έργα περιλαμβάνει το κάθε μέτρο και πότε αυτά θα ολοκληρωθούν;
  3. Έχει εξειδικεύσει η αρμόδια πλέον (μετά την κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από τη κυβέρνησηΜητσοτάκηση κυβέρνηση Μητσοτάκη) Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων τους τρόπους παρακολούθηση της εξέλιξης των ΣΔΚΠ  και του Προγράμματος Μέτρων, καθώς επίσης και διαδικασίες και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό; Αν ναι ποια είναι αυτά;
  4. Θα προχωρήσουν στην άμεση χρηματοδότηση  της ανάπτυξης  βάσης δεδομένων (μέτρο EL08_61_01)  που θα βοηθήσει στο συντονισμό των  δράσεων  και των έργων που  προβλέπονται από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και που έωςτώρα δεν έχει υλοποιηθεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης 600.000 ευρώ;!

 

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές