Έργο αγροτικής οδοποιίας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Μετεώρων

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα ακόμη έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Μετεώρων, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 453.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Μετεώρων.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους μας, το Δήμο Μετεώρων και τις υπηρεσίες, προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό έργο που στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής.  Το έργο αυτό στοχεύει στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις. Με έργα ουσίας συμβάλλουμε στην ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και τη μείωση του κόστους παραγωγής   καθώς επιτυγχάνουμε την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων».

Το έργο αφορά στην κατασκευή των παρακάτω δρόμων:

  • Τ. Δ. ΜΥΚΑΝΗΣ : Από Ε.Ο Τρικάλων – Γρεβενών έως το στάβλο ιδιοκτησίας Τσιµπούρα
  • Γεωργίου μήκους 1338,66 μ και πλάτους 5,00 μ.
  • Τ.Δ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ : Από όριο οικισµού έως το στάβλο ιδιοκτησίας Τσέα Γεωργίου μήκους 977,20 μ και πλάτους 5μ.
  • Τ.Δ. ΔΙΑΒΑΣ: Δρόμος στη θέση «Καναβοτόπια» Διάβας μήκους 1.145 μ και πλάτους 4,50 μ. και Δρόμος στη θέση «Αμμούδες» Διάβας μήκους  305 μ και πλάτους 4,50 μ.