Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Τρικάλων νέο λογότυπο

Το σχολείο μας, το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Τρικάλων δημιούργησε νέο λογότυπο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών χειροτεχνίας. Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε και η εταιρία «3G Digital Print» των Ε. Σουφλιά & Γ. Γιουβρή, όπου μας χορήγησαν ένα πανό για να χρησιμοποιούμε σε διάφορες εκδηλώσεις.