Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Στο πλαίσιο  διαφοροποίησης  της διδασκαλίας,  το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριές του να διδαχθούν με ένα διαφορετικό τρόπο τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το σχολείο με τη συμβολή του κ. Μάντζιου, ειδικού παιδαγωγού, οργάνωσε  εργαστήριο «Δημιουργικής Γραφής».

Ο κ. Μάντζιος δίδαξε τους μικρούς μαθητές/τριες τι σημαίνει δημιουργική γραφή και πώς να την κατακτήσουν. «Δημιουργική γραφή» σημαίνει πάνω απ’ όλα «δημιουργικό σβήσιμο» και στοχεύει στη διδασκαλία γραφής μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. Η  ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή ενισχύει τη θελκτικότητα του μαθήματος, εμπνέει μια πιο ενεργή εξοικείωση με τη λογοτεχνία και  ενισχύει την αναγνωστική διάθεση και απόλαυση των μαθητών. Με άλλα λόγια, η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση.

Το 5ο Γυμνάσιο ευχαριστεί πολύ τον κ. Μάντζιο γιατί έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο αναπτύσσοντας και κατακτώντας νέες δεξιότητες.