Εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης των οστεοφυλακίων από το δήμο Τρικκαίων

 TAFOI 531 355

Εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης και αποκατάστασης της εικόνας των δύο οστεοφυλακίων στα αντίστοιχα κοιμητήρια της πόλης των Τρικάλων, πραγματοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων.

Κυρίαρχο ζητούμενο, είναι ο ευπρεπισμός τους, καθώς αποτελεί δείγμα πολιτισμού και σεβασμού η εικόνα που αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015, τόσο στο οστεοφυλάκιο του 1ου Κοιμητηρίου (οδού Καλαμπάκας) όσο και σε αυτό του 2ου Κοιμητηρίου (Αγίου Κωνσταντίνου). Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στα δάπεδα, σοβατίσματος εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, αλλά και χρωματισμού τους.

Αυτές οι εργασίες δημιουργούν αναπόφευκτη ανάγκη για μεταφορά των οστεοθηκών σε εξωτερικό χώρο και μόνο για το σύντομο διάστημα που θα απαιτηθεί. Επομένως και επί τη ευκαιρία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Τρικκαίων, προκειμένου να τακτοποιηθούν ταμειακώς και να δηλώσουν εάν επιθυμούν τη συνέχιση της φύλαξης των οστών εντός των ανακαινισμένων πλέον οστεοφυλακίων.

Για πληροφορίες και δηλώσεις, μπορέί ο καθένας να επικοινωνεί με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 24313-51111 (κ. Τσιορλίδα Βασιλική) και 24313-51113 (κ. Νταλάση Αικατερίνη), για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι δεν δηλώσουν την πρόθεσή τους στην συνέχιση της φύλαξης των οστών, τα οστά θα μεταφερθούν στο αντίστοιχο χωνευτήρι.

 

.