Έργα ύψους 550.000€ σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Ταχύτητα υλοποίησης και ξεπέρασμα γραφειοκρατίας από τον Δήμο Τρικκαίων για πλήθος μικρών έργων σε χωριά. Με βάση τις δυνατότητες νέου νόμου, ο Δήμος Τρικκαίων ομαδοποίησε σειρά έργων σε χωριά, στα Τρίκαλα και τις Δημοτικές Ενότητες. Στόχος, το να υλοποιηθούν τα έργα με ταχύτητα, καθώς αυτή η ομαδοποίηση μειώνει τη γραφειοκρατική διαδικασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με έναν συνολικό προϋπολογισμό 543.362,24€.
Τα έργα είναι:
1. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στις ΔΕ Τρικκαίων & Εστιαιώτιδας: 74.400€
2. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στη ΔΕ Καλλιδένδρου: 69.000€
3. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στη ΔΕ Κόζιακα: 54.550€
4. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην ΔΕ Μεγ. Καλυβίων: 45.000€
5. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικού δικτύου & αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Αγρελιάς: 50.000€
6. Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικού δικτύου και αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΔΕ Παληοκάστρου: 36.162,24€
7. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Παραληθαίων: 51.750€
8. Αστικές Συντηρήσεις – Βελτιώσεις στην ΔΕ Φαλώρειας: 74.000€
9. Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτηρίων: 73.500€
10. Εγκατάσταση θέρμανσης με φυσικό αέριο στην «αίθουσα Τσιάντου» του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων: 15.000€