Έργα για τη συντήρηση σηράγγων στα Τρίκαλα

 

gkropa_siraga

 

 

 

 

Τη σύμβαση για το έργο «Φωτισμός – Συντήρηση – Φύλαξη Σηράγγων Οδικού Δικτύου Τρικάλων ( Δ’ Εργολαβία ) » προϋπολογισμού 73.800,00 € (με ΦΠΑ) υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΚΑΠ της Π.Ε. Τρικάλων.

Όπως τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέλημα της αιρετής Περιφέρειας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας, αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Η ασφάλεια των σηράγγων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ένα ζήτημα για το οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο για την καταβολή των αντίστοιχων πόρων. Εφόσον όμως οι πόροι αυτοί δεν έρχονται, με τις δικές μας δυνάμεις προσπαθούμε να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να μην υπάρχουν προβλήματα στη συντήρησή τους».

Αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων όπως παρακάτω:

Α.) Η συντήρηση – λειτουργία – φύλαξη και η αποκατάσταση των βλαβών όλων των Η-Μ εγκαταστάσεων των πέντε σηράγγων που βρίσκονται στο οδικό τμήμα Μεσοχώρας – Αγίας Κυριακής της Εθνικής οδού Τρικάλων – Άρτας, ήτοι :

α) ΠΛΑΚΩΝ

β) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

γ) ΑΕΤΟΥ

δ) ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

ε) ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Β.) Η συντήρηση – λειτουργία – φύλαξη και η αποκατάσταση των βλαβών όλων των Η-Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας Γκρόπας που βρίσκεται στο οδικό τμήμα Στουρναραίϊκα – Μεσοχώρα της Εθνικής οδού Τρικάλων – Άρτας.

Γ.) Η συντήρηση – λειτουργία – φύλαξη και η αποκατάσταση των βλαβών όλων των Η-Μ εγκαταστάσεων της Γέφυρας Νέας Πεύκης και των εκατέρωθεν αυτής οδικών τμημάτων μήκους 188,71μ και 488,70μ.

Μειοδότης του έργου αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μακρής Νικόλαος» και ποσό σύμβασης 42.804,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α. Ο χρόνος διάρκειας εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.