Εργα 5,25 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια

agorastos-1_copy

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης για έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.246.081,06 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

 

– Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών ΤΟΕΒ Τιρνάβου προϋπ. 238.000 €  με ΦΠΑ.

 

 

– Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών ΤΟΕΒ Πηνειού προϋπ. 1.450.000 €  με ΦΠΑ.

 

 

– Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών ΤΟΕΒ Δαμασίου προϋπ 1.370.000 €  με ΦΠΑ.

 

 

– Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών ΤΟΕΒ Ταουσάνης προϋπ. 833.000 € με ΦΠΑ.

 

– Βελτίωση των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Αγιάς – Υποέργο : Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων προϋπ. 321.030 € με ΦΠΑ.

 

– Αποπεράτωση Οδού Μυρίνη – Μακρυχώρι Π.Ε. Καρδίτσας προϋπ. 395.000 € με ΦΠΑ

 

– Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης του  έργου : “Βελτίωση  οριζόντιας  &  κατακόρυφης σήμανσης των οδών Π.Ε. Τρικάλων 2012” προϋπ. 60.000 € με ΦΠΑ.

 

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Οδού  Εισόδου Κόρης Π.Ε. Τρικάλων» προϋπ. 100.000 € με ΦΠΑ.

 

– Έγκριση διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργου «Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέμα “Μαυρομάτι” Δήμου Σούρπης» προϋπ. 179.051,06 € με ΦΠΑ

 

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση Ζημιών, Κατασκευή Τεχνικών στο Οδικό Δίκτυο Ορεινής Περιοχής Πύλης Π.Ε. Τρικάλων (Εργολαβία 2012)» προϋπ. 300.000 € με ΦΠΑ.