Έργα 18 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια

asfaltosrosi

 

 

 

 

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αποτελέσματα Διαγωνισμών, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισμού 18.049.814,8 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού – Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού 500.000,00 (με ΦΠΑ).

– Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 6-11-2012 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Στηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Ν. Μαγνησίας», προϋπολογισμού 150.000,00 (με ΦΠΑ).

 

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού 300.000,00 (με ΦΠΑ).

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις- Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Νέα Αθλητικά Κέντρα – Αθλητικοί Χώροι Σχολείων», Π.Ε. Τρικάλων, προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου:«Φωτισμός- Συντήρηση-Φύλαξη Σηράγγων  Οδικού Δικτύου Τρικάλων (Εργολαβία)», προϋπολογισμού:  73.800,00 €.

– Έγκριση τεχνικού φακέλου για τις μελέτες «Αποκατάσταση του Φράγματος Παναγιώτικου Π.Ε. Μαγνησίας.

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιοχής Μυροφύλλου Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων»  προϋπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Π.Ε.  Τρικάλων 2012»  προϋπολογισμού 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση  Οριζόντιας  και  Κατακόρυφης Σήμανσης των Οδών 2012  Β’ Εργολαβία»  προϋπολογισμού 45.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση Ζημιών, Κατασκευή Τεχνικών, στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Τρικάλων Εργολαβία 2012» προϋπολογισμού 360.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Μελέτη Οδού Καρυά – Κουμπουριανά – Ιερά Μονή Σπηλιάς».

– Ορισμός νεότερης ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας». προϋπολογισμού 95.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση του αποτελέσματος του διεξαχθέντος στις 20-11-2012 διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Χρήση 2012». προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έργου «Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) Δήμου Μηλεών Ν. Μαγνησίας». προϋπολογισμού 205.378,74 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου», (Π.Ε. Τρικάλων 2012, προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δαπάνης του έργου: Αποκαταστάσεις Οδών από Θεομηνίες Π.Ε. Λάρισας (καθαίρεση – μεταφορά βράχων στο 30ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελασσόνας Κοκκινοπηλού) προϋπολογισμού 24.535,43 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση δαπάνης του έργου: Αποκαταστάσεις Οδών από Θεομηνίες Π.Ε. Λάρισας (καθαίρεση βράχων – άρση καταπτώσεων από την διασταύρωση προς Ι. Μ. Σπαρμού μέχρι το ΚΕΟΑΧ ) προϋπολογισμού 24.215,63 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση πληρωμής απαλλοτριώσεων  του  έργου: «Παραλιακός Άξονας (Παράκαμψη Ομολίου)». προϋπολογισμού 1.124.885,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης για το  έργο: «Συντηρήσεις & Άμεσες Επεμβάσεις Για Την Αποκατάσταση Βλαβών Στο Οδικό Δίκτυο προϋπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση Όρων Διακήρυξης και Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου: Έργα Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Νερού, της Πράξης «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από την Λίμνη Σμοκόβου»   προϋπολογισμού 12.177.000,00 € (με ΦΠΑ).

Έγκριση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο:«Συμπληρωματικά  Μέτρα   Εφαρμογής   του   Κανονισμού  Κ)1069/2009 Σχετικά με την Περισυλλογή, Διαχείριση και Απόρριψη Νεκρών Βοοειδών, Αιγών και Προβάτων που  Περιέχουν Υλικά Ειδικού Κινδύνου». προϋπολογισμού 950.000,00 € (με ΦΠΑ).

 

 

 

 

.