Ερευνα ΓΣΕΕ : Μείωση εισοδήματος για έξι στους 10 εργαζόμενους

Μείωση εισοδημάτων για έξι στους 10 εργαζόμενους, που ξεπερνά το 30% σε πολλές περιπτώσεις. Τηλεργασία για τέσσερις στους 10 εργαζόμενους με αρνητική αξιολόγηση για το νέο αυτό είδος απασχόλησης. Και έντονη απαισιοδοξία για τις μελλοντικές εξελίξεις στην εργασία τις αμοιβές και τη διατήρηση της απασχόλησης, για το επόμενο διάστημα.

Εξαιρετικά αρνητικές για την αγορά εργασίας είναι οι καταγραφές έρευνας της κοινής γνώμης της εταιρείας ALCO που έγινε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας στο πλαίσιο της αποτίμησης δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, την τηλεργασία.

Η έρευνα έγινε το χρονικό διάστημα 8 – 12 Ιανουαρίου 2021 σε δείγμα 1500 ατόμων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δείκτες εμφανίζουν επιδείνωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα τον Οκτωβρίου του 2020, καταγράφοντας τις αρνητικές οικονομικές και εργασιακές επιπτώσεις της πανδημίας στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα της έρευνας

1. Το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι μειώθηκαν τα εισοδήματά τους κατά την διάρκεια της πανδημίας. Από αυτούς το 22% δηλώνει απώλεια εισοδήματος πάνω από 31%, ενώ το 14% δηλώνει απώλεια εισοδήματος από 21 – 30%. Το 48% των εργαζομένων που αναφέρουν μείωση εισοδημάτων, δηλώνουν απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της αμοιβής τους για το επόμενο 6μηνο.

2. Το 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν εργαστεί με τηλεργασία στη διάρκεια της πανδημίας. Παράλληλα, εμφανίζονται να αξιολογούν αρνητικά την ταχεία ανάπτυξη της τηλεργασίας σε σχέση με την επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξη της αμοιβής τους, τις ώρες εργασίας τους, τα εργασιακά δικαιώματά τους, την προσωπική ζωή τους και την ψυχική ισορροπία τους. Το 65% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις ώρες εργασίας τους, το 54% σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματά τους και με την ψυχική ισορροπία τους. Το 52% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την προσωπική ζωή τους, το 40% σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής τους και επίσης το 40% σε σχέση με την επαγγελματική εξέλιξή τους.

3. Το 56% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 4% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το 58% δηλώνουν απαισιόδοξοι σε σχέση με την εξέλιξη των αμοιβών τους για το επόμενο 6μηνο (αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Οκτώβριο). Και το 39% των εργαζομένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους (αύξηση 1%).

tovima.gr