Έρχονται οι «εργαζόμενοι της μιας ημέρας»

ergasia_copy_thumb_medium500_0

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του τύπου, πρόκειται για τις ημερήσιες συμβάσεις  τις οποίες υπογράφει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Ο εισερχόμενος υποψήφιος προς εργασία κόβει ένα κομμάτι χαρτιού αναγράφει όνομα και ημερομηνία και υπογράφει. Το απόγευμα μόλις ολοκληρώσει την εργασία του σκίζει το χαρτί!

Την επόμενη ημέρα, αν η επιχείρηση χρειαστεί και πάλι τις υπηρεσίες του εν λόγω εργαζομένου, υπογράφει άλλη μια ημερήσια σύμβαση. Αν δεν τον χρειαστεί «όχι».

Έτσι ο εργαζόμενος δεν θα μπορέσει ποτέ να «κτίσει» εργασιακά δικαιώματα, όπως αποζημίωση, αυξήσεις, επιδόματα κ.λ.π.Η εταιρεία θα του καταβάλλει ακαθάριστες τις αποδοχές και θα πληρώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος τις ασφαλιστικές του εισφορές.

Και μη χειρότερα.!!!!!