Έρχονται ψηφιακές ταυτότητες με «ενσωματωμένο» ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρει ότι θα εφαρμοσθούν μεταρρυμίσεις που θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι  «το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους θα λειτουργήσει το gov.gr. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη και εκεί θα περάσουν όλα τα ψηφιακά αρχεία των υπουργείων. Στην τελική του εκδοχή δεν θα είναι ένας μηχανισμός που θα εκδίσει πιστοποιητικά αλλά θα διασυνδέει όλα τα υπουργεία ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσουν πληροφορίες.

Ο διαγωνισμός για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες είναι θέμα ημερών και θα προκηρυχθεί απο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα έχουμε γενίκευση της χρήσης κωδικών του taxis net και ενδεχομένως να ενσωματωθούν εκεί και οι τραπεζικοί κωδικοί. Θα υπάρξει εισαγωγή ενός ενιαίου αριθμού για τους πολίτες που θα αντικαταστήσει ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ και θα αναγράφεται στις ψηφιακές ταυτότητες.

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για απλούστευση της σχέσης πολιτικών και επιχειρήσεων με το κράτος. Για ληξιαρχικά γεγονότα – γάμος, διαζύγιο κλπ – οι πολίτες δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πλέον στην εφορία. Με το νέο έτος θα διακινείται στις δημόσιες υπηρεσίες η φορολογική ενημερότητα ψηφιακά».

protothema.gr