Έρχονται 1.143 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους

Προ των πυλών είναι 1.143 μόνιμες θέσεις εργασίας στους Δήμους αφού επείγουσα εγκύκλιο απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ζητώντας τους να κάνουν μια πρώτη αποτύπωση των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό.

Ειδικότερα, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο και με δεσμευτικές προθεσμίες το υπουργείο ζητά από δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ να καθορίσουν τις ανάγκες τους, ενώ όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, ο αριθμός των εγκεκριμένων, για το 2022, μόνιμων προσλήψεων ανέρχεται σε 1.143.

Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται:

α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπικού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 312 δήμους, περιφέρειες, δημοτικά λιμενικά ταμεία και περιφερειακές ενώσεις.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, θα καλυφθεί από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

fimotro.gr