Έρχεται δεύτερη προκήρυξη για ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις σε Δήμους!

ε νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, επιδιώκεται να επιλυθεί το ζήτημα των εκπρόθεσμων αιτημάτων των δήμων για θέσεις εργασίας που πρέπει να καλυφθούν, τα οποία σωρεύονται.

Επιπρόσθετα, έδωσε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ στον τομέα της καθαριότητας, κ. Πάνος Σκουρλέτης.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την υποβολή αιτημάτων δήμων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στον ανταποδοτικό τομέα της καθαριότητας, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν στην τελική απόφαση, το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τα εξής:

– Το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 προέβλεπε ότι οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να αποσταλούν στις οικίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2017.

– Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι δήμοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο και γι’ αυτό δόθηκε μακρά «σιωπηρή» παράταση στη συγκεκριμένη προθεσμία, ώστε να συμπληρωθούν τα αιτήματα.

– Ωστόσο, χωρίς να ευθύνονται οι υπηρεσίες του υπουργείου, υπήρξαν καθυστερήσεις ακόμη και στη δεύτερη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων.

– Τα αιτήματα των ΟΤΑ έγιναν τελικά δεκτά με μία και μόνη προϋπόθεση: Να διεξαχθεί εγκαίρως ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ώστε να αναρτηθούν οι προσωρινοί Πίνακες επιτυχόντων πριν παρέλθει η 31η Μαρτίου 2018, που είναι το ανώτερο χρονικό όριο απασχόλησης των υφιστάμενων συμβασιούχων στην καθαριότητα.

Το ζήτημα των εκπρόθεσμων αιτημάτων των δήμων, τα οποία σωρεύονται, εξετάζεται να αντιμετωπιστεί με νέα διαγωνιστική διαδικασία, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε εκπροσώπους των εργαζομένων στη καθαριότητα από τον δήμο Πειραιά, με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, για το συγκεκριμένο θέμα.

neolaia.gr