Έρχεται η 6ήμερη εργασία στην βιομηχανία από την 1 η Ιουλίου – Ποιους αφορά

Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για 4ήμερη εργασία στην Ελλάδα ξεκινάει από την 1η Ιουλίου η 6ήμερη εργασία για πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, και ειδικά στη βιομηχανία που έχουν τη γραμμή παραγωγής σε συνεχή λειτουργία.

 

Όπως προβλέπει ο νέος νόμος, η εργασία για 6 ημέρες την εβδομάδα προβλέφθηκε όχι ως γενική εφαρμογή αλλά λόγω έκτακτων ή εποχικών αναγκών σε επιχειρήσεις συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας. Στόχος της νέας αυτής δυνατότητας είναι διττός, από την μία να χτυπηθεί η «μαύρη εργασία» και από την άλλη να βρεθούν εργατικά χέρια σε μία αγορά που ασφυκτιά από την έλλειψή τους.

 

Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στη βιομηχανία και το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τον νόμο, η 6ήμερη εργασία θα την αποφασίζει ο εργοδότης δηλώνοντας στην ΕΡΓΑΝΗ τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που θα απασχολήσει μία επιπλέον μέρα της εβδομάδας. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε εργαζόμενους με 5ημερή εργασία.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η αμοιβή για την 6η μέρα θα έχει προσαύξηση 40%, ενώ η εργασία δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες και απαγορεύονται η υπερεργασία και οι υπερωρίες. Σε περίπτωση που η 6η μέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο συν το 40%. Επίσης, θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Πάντως, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως της νομιμοποίησης της 6ης ημέρας εργασίας, εργάζονται τις περισσότερες ώρες σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022, σε μια συνηθισμένη εβδομάδα, οι ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών ήταν στην ΕΕ κατά μέσο όρο 37,5 ώρες. Στην Ελλάδα καταγράφονται 41 ώρες εργασίας την εβδομάδα, ενώ ακολουθούν η Πολωνία (40,4), η Ρουμανία και η Βουλγαρία (40,2).

Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση με την τάση που πάει να διαμορφωθεί στην Ευρώπη, η οποία προβλέπει 4ήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Γερμανία και Βρετανία το εντάσσουν πιλοτικά στο πρόγραμμά τους, περιμένοντας τα αποτελέσματα.

 

Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο

Το μέτρο της απασχόλησης για έξι ημέρες προβλέπεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, αρκεί:

-να έχει προ-δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία

 

-να δηλώνεται, κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από
την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία, η απασχόληση των εργαζομένων κατά την πρόσθετη ημέρα δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας
από τους εργαζομένους.

Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί το μέτρο να ξεκινά από τον προηγούμενο μήνα, όταν θα εντάσσονταν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η παράταση που δόθηκε για τον Ιούλιο άλλαξε το χρονοδιάγραμμα και για την 6ήμερη εργασία.

 
 

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εν λόγω απόφαση έρχεται να καλύψει νομιμά ένα κενό που υπήρχε εξαιτίας του μεγάλου ελλείμματος εργαζομένων, ειδικά στη βιομηχανία, με αποτέλεσμα οι υπάρχοντες εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότερες ώρες ώστε να βγαίνει η βάρδια, και πληρώνονται “μαύρα”. Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.

tovima.gr