Επιβολή προστίμου για πυρκαγιά εντός οικοπεδικού χώρου στο Καστράκι

 
Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου στο Δ/Δ Καστρακίου την 18/8/2022 επιβλήθηκε σε άνδρα Διοικητικό Πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας.
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ