Με επιτυχία η ημερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση-ημερίδα με θέμα «Το νέο περιβάλλον λειτουργίας που διαμορφώνει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΕΕ 2016/679)», πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος συμπολιτών, καθώς η προθεσμία για την συμμόρφωση λήγει στις 25 Μαΐου 2018 και μέχρι τότε οι φορείς που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (Δημόσιοι & Ιδιωτικοί), πρέπει να προβούν σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις εμπλοκές με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς και τα ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται στον κανονισμό.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, την οποία διοργάνωσε το Επιμελητήριο Τρικάλων, με την υποστήριξη της εταιρίας «Αναβάθμιση- Οικονομοτεχνικές λύσεις Α.Ε.» είχε ως εξής;
Εισηγητής: Πολύδωρος Θάνος, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΕ, Σύμβουλος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οικονομολόγος
19:40 – 20:00  Νομικό Πλαίσιο
Εισηγητής: Σιδηροπούλου Μαρία – Ελένη, Blue Value ΑΕ, DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού δικαίου, Οικονομολόγος
20:00 – 20:20  Ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Εισηγητής: Χρηστίδης Περικλής, Blue Value ΑΕ, DPO Executive, Data Analyst, Επικεφαλής επιθεώρησης ISO 27001.
Στο τέλος ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.