Επιστολή διαμαρτυρίας της Ομ. Οικοδομών και Ξύλου για τον αποκλεισμό τους από το επίδομα

Επιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τους από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, απέστειλε προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, το Διοικητικό συμβούλιο της πανελλήνιας Ομοσπονδίας επαγγελματιών οικοδομών και ξύλου, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Τρικαλινός Γιώργος Κόσσυφας, μέλος επίσης της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ΔΕΝ περιλαμβάνουν πληττόμενους κλάδους μειωμένου τζίρου όπως Εργολάβοι (τεχνίτες με παροχή υπηρεσιών έναρξη στην εφορία), Εργατοτεχνίτες(εργάτες), Τεχνίτες επιχρισμάτων, Τεχνίτες τοιχοποιίας, Τεχνίτες σκυροδέτησης, Ελαιοχρωματιστές και Τεχνίτες γυψοσανίδας.

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε να συμπεριληφθούν τα παραπάνω επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή στα μέτρα στήριξης ώστε να λάβουν το σχετικό οικονομικό βοήθημα καθώς ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Με εκτίμηση,

Για την Ομοσπονδία

ο Πρόεδρος Κόσσυφας Γεώργιος

ο Γ. Γραμματέας Κουφαλιτάκης Κων/νος