Επιστολή Χρήστου Μαγκούφη σε Παπακωνσταντίνου με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό

magkoyfis_2

Ο κος Μαγκούφης Χρήστος, Βουλευτής Ν Τρικάλων, στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, στη Βουλή χθες, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του

  1. για την ανάγκη μετά από διακομματική συμφωνία, να παραμένει σταθερή η δομή του Κράτους και η δομή της Κυβέρνησης ξεκαθαρίζοντας οριστικά ποιά υπουργεία πρέπει να έχει η Ελληνική Κυβέρνηση
  2. μετά από ενδελεχή και σοβαρή μελέτη να καταλήξουμε ποιές υπηρεσίες συγχωνεύονται και ποιές πρέπει να καταργηθούν
  3. να υπογραφεί μνημόνιο με τους υπερχρεωμένους δήμους, με σκοπό την αξιοποίηση της δημοτικής τους περιουσίας
  4. να ενεργοποιηθούν άμεσα έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τιμές των προϊόντων, ώστε σε ομοειδή προϊόντα η τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής να μήν ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο του προϊόντος στην Ευρώπη των 27, ενώ πρέπει ακόμη να κτυπηθούν οι πρακτικές των καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης
  5. Το Πετρέλαιο θέρμανσης να μην εξισωθεί με το κίνησης, ενώ εάν ισχύσει η εξίσωση πρέπει οποσδήποτε να δωθεί ενίσχυση με εισοδηματικά και κλιματολογικα. Τέλος πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθεις από την Κυβέρνηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την οριστική πάταξη του λαθρεμπορίου
  6. Αμετακίνητο όχι στους τοποτηρητές της τρόϊκα στα υπουργία, ενώ στελέχη της για μεταφορά τεχνογνωσίας είναι καλοδεχούμενα
  7. Οριστική πάταξη της φοροδιαφυγής με συγκεκριμένα μέτρα

Αναφέρθηκε ακόμη στην επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών κο Παπακωνσταντίνου με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό κο Γιώργο Παπανδρέου, την Πέμπτη 2 Ιουνίου, με προτάσεις του για την ¨ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΡΕΒΛΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ¨. Τέλος, πρότεινε αλλαγή και πιο δίκαιη τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων.

Η επιστολή που απέστειλε έχει όπως παρακάτω.

Προς κο Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Υπουργό Οικονομικών

Κοιν Πρωθυπουργό κο Γιώργο Παπανδρέου

Θέμα : ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΡΕΒΛΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αγαπητέ Γιώργο

Η οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα, δεν είναι ανεξάρτητη της κρίσης αξιών και λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και των κυβερνητικών αποφάσεων.

Η χωρίς ορθολογισμό διακυβέρνηση της χώρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησε στην οικονομική κρίση, που αντανακλάται με την αναπαραγωγή των ελλειμμάτων και της άμετρης πολιτικής δανεισμού, στην τεράστια συσσώρευση του Δημόσιου Χρέους.

Κυρίαρχο γνώρισμα της μεταπολιτευτικής κυβερνητικής πολιτικής αποτέλεσε η κρατικοδίαιτη οικονομία, η εξυπηρέτηση του μεταπρατικού κεφαλαίου και η καταστροφή του παραγωγικού συστήματος της χώρας.

Η στρεβλή δομή του παραγωγικού συστήματος, που αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα στη διαμόρφωση της οικονομικής κρίσης, αντανακλάται σήμερα στην ανορθολογική διαμόρφωση του ΑΕΠ, σε σχέση

  1. με τη συμμετοχή των περιφερειών (πχ Αττική 50%) σε αυτό, όπως και
  2. με τη συμμετοχή των τομέων παραγωγής στο ΑΕΠ, με μόλις 4% του πρωτογενή τομέα, μόνο 19% του δευτερογενή και με το υπερβολικό 77% του τριτογενή τομέα παραγωγής.

Αυτή η στρεβλή δομή του παραγωγικού συστήματος οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Απαιτείται αφύπνιση και εγρήγορση πριν είναι πολύ αργά. Απαιτείται η λήψη γενναίων αποφάσεων τώρα. Οι καιροί ου μενετοί και ο πολιτικός χρόνος λιγοστός.

Πέραν των όποιων ληφθέντων μέχρι σήμερα δυσβάστακτων μέτρων, τα οποία ο Ελληνικός λαός υφίσταται με θυσίες, απαιτούνται και επιπρόσθετα αναπτυξιακά – φορολογικά μέτρα, που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου παραγωγικού συστήματος με σημαντική αύξηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής και συμμετοχής των στο ΑΕΠ κατά 10% και 25% αντίστοιχα, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των υπολοίπων περιφερειών της χώρας πλην Αττικής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Προκειμένου αυτή η στόχευση να επιτευχθεί θεωρώ μεταξύ άλλων αναγκαία, την επί μέρους φορολογική μεταρρύθμιση – με άμεση νομοθέτηση – κατάργησης του ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων (20%) για τα μη διανεμόμενα κέρδη, και τη θέσπιση κλίμακας φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά προτείνω και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Κατηγορία

Φορολογικός συντελεστής επιχειρήσεων

Τομέας της Οικονομίας που εντάσσονται οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα της κατηγορίας

12%*

Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής στη γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία

15%*

Επιχειρήσεις βιομηχανικής βιοτεχνικής μεταποίησης – συσκευασίας και εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα στη γεωργία κτηνοτροφία δάση και αλιεία

 

18%*

Εξαγωγικές Επιχειρήσεις (εξαγωγές >51% κύκλου εργασιών) και Φαρμακοβιομηχανίες

20%*

Λοιπές επιχειρήσεις όλων των τομέων παραγωγής πλην των αναγραφομένων στις άλλες κατηγορίες του πίνακα

25%*

– Εμπορικές εισαγωγικές επιχειρήσεις

– Αλυσίδες Super Market

30%*

– Τράπεζες

– Λοιπές επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων

* ο καθορισμός των φορολογικών συντελεστών σε μη διανεμόμενων κερδών είναι ενδεικτικός

Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι αποφάσεων της ΕΕ και αφορούν στην εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ανά κατηγορία επιχειρήσεων, να ζητηθεί εξαίρεση για όσο διάστημα η χώρα βρίσκεται σε οικονομική κρίση.

Πέραν των ανωτέρω και στα πλαίσια των γενικότερων αποφάσεων της Κυβέρνησης που στοχεύουν στην ανάπτυξη, θεωρώ αναγκαία την ουσιαστική ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θέσπιση κανόνων, ώστε οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη λοιπών οικιακών καταναλωτικών αναγκών) να μην υπερβαίνουν τον μέσο όρο της τιμής του ίδιου προϊόντος στην Ευρώπη των 27, και προς τούτο θεωρώ αναγκαία, την απαιτούμενη συνενόηση με τον αρμόδιο Υπουργό κο Χρυσοχοϊδη.

Χρήστος Μαγκούφης