Επιστήμονες για παροχή υπηρεσιών αναζητά το Κέντρο Πρόληψης Τρικάλων

Επιστήμονες για παροχή υπηρεσιών αναζητά το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ). Σύμφωνα με σχετικη απόφαση του ΔΣ, αναζητούνται 3 εξωτερικοί  συνεργάτες, με ειδικότητες (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγου, (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και (1) θέση  ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού Υπαλλήλου για την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για εννέα  (9) μήνες. 

Η σχέση εργασίας θα είναι εργασία παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 9:00π.μ   και λήγει την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024  και ώρα 11:00π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται  στη Γραμματεία  του Κέντρου Πρόληψης καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ. με 11:00π.μ.

Δ/νση και τηλ. Επικοινωνίας:

Όθωνος 2  Τρίκαλα – 2431 0 75555