Επιμορφωτικό σεμινάριο: Οι νέες ρυθμίσεις για το ψηφιακό ωράριο & την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Δυστυχώς, για άλλη μία φορά το Υπουργού Εργασίας λειτούργησε επικοινωνιακά και ερασιτεχνικά αγνοώντας τις αγωνίες, τις εκκλήσεις και τις προτάσεις των φορέων και στο παρά πέντε ανακοίνωσε μια ολιγοήμερη παράταση, μέχρι 20/12/2022, για την ψηφιακή κάρτα και την απογραφή εργαζομένων, κάνοντας μάλιστα και υποδείξεις και χρησιμοποιώντας ανακρίβειες και στοιχεία, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς, ακόμη και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, τόσο κατά τη διάρκεια τις απογραφής, όσο και μετά από αυτή.
Το Ο.Ε.Ε., είχε καταθέσει έγκαιρα στο Υπουργείο Εργασίας, συγκεκριμένες προτάσεις για την υλοποίηση των μέτρων, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν. Για άλλη μία φορά, δεν υπήρξε σωστή προετοιμασία από το Υπουργείο, ούτε και η ανάλογη συστηματική ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες, αλλά και τους λογιστές – φοροτεχνικούς.
Το 7ο ΠΤ ΟΕΕ, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο και αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης, τόσο των λογιστών-φοροτεχνικών, όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 9:30πμ – 14:30μμ, με θέμα: «Οι νέες ρυθμίσεις για το ψηφιακό ωράριο & την ψηφιακή κάρτα εργασίας» και εισηγητή τον Πέτρο Ραπανάκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, οδός: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα, 3ος όροφος, στη Λάρισα.
Για το Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλίας
Του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Χατζής