Επιμορφωτική ημερίδα Τρικαλινών εκπαιδευτικών για τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων, με τίτλο «Erasmus+ και δημόσια εκπαίδευση: προοπτικές και προκλήσεις στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα».
Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Βάσω Κάκλα. Στη συνέχεια δόθηκαν βασικές Κατευθύνσεις και Οδηγίες Διαχείρισης των Δράσεων ΚΑ1 – ΚΑ2 στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν προγράμματα Erasmus+ που υλοποιούν σχολεία των Τρικάλων.
Παρουσίαση έκαναν:
Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού με την Άννα Μαγγιώση.
Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με τον Νίκο Ντόγκα.
Το 5ο Γυμνάσιο με την Σμιξιώτη Φανή.
Το Δημοτικό Σχολείο Ριζώματος παρουσίασε το πρόγραμμα «Learn from each other, with each other» (Μαθαίνει ο ένας από τον άλλον, με τον άλλον), με τον Χρήστο Τρικάλη.
Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων με την Σύρου Ευαγγελία.
Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με την Αβδελίδου Ελένη.
Το δημοτικό Σχολείο Βασιλικής με την Ανθή Μουστάκα.
Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις.