Επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλους:

 • «Υπαίθριες Χειμερινές Δραστηριότητες Αναψυχής στην Εκπαίδευση»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
60ωρών Έως 20/02/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

 

 • «Self – DefenseInstructor I»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
100ωρών Έως 13/03/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

 

 • «DronePro. Χειρισμός UAVs, Επεξεργασία & Φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
125ωρών Έως 31/01/2020 κ. Περάκης Κωνσταντίνος

 

 • «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
Ετήσιο Έως 28/02/2020 κα. Τζιβινίκου Σωτηρία

 

 • « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
160 ωρών Έως 31/01/2020 κ. Μάγος Κώστας

 

 • «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
Ετήσιο Έως 31/01/2020 κα. Μπότσογλου Καφένια

 

 • « Εισαγωγή στη δομή και τις μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
150 ωρών Έως 20/05/2020 κα. Σαπουντζάκη Γαλήνη

 

 • « Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνη
600 ωρών Έως 31/01/2020 κα. Ανδρέου Γεωργία

 

 • « 2D-3D Σχεδίαση με AutoCAD»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

 • « 3D Σχεδίαση, φωτορεαλισμός& κίνηση με 3dSmax. Εισαγωγή στο Blender 3d»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
24 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 

 • « Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla»
Διάρκεια Περίοδος Εγγραφών Επ. Υπεύθυνος
12 ωρών έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Ζαχείλας Λουκάς

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487,  e-mail: learning@uth.gr

 

και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr