Επιμόρφωση τρικαλινών εκπαιδευτικών στην Ιταλία

Στην Πάρμα της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε η 4η δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ με θέμα «Διαμορφώνοντας τον δάσκαλο του μέλλοντος» (SHAPE the future teacher) την περίοδο 19-23 Σεπτεμβρίου 2022.

Καθηγητές από το ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας και την Επιστημονική Ένωση Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) συμμετείχαν μαζί με τους εταίρους τους από Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία σε επιμόρφωση που έλαβε χώρα στο σχολείο υποδοχής Liceo Scientifico Attilio Bertolucci στην πόλη Πάρμα.

Θέμα της επιμόρφωσης αποτελούσε η εκπαίδευση στην πολιτειότητα, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες στους μαθητές για να γίνουν πιο “ανθεκτικοί, αφοσιωμένοι, ψηφιακοί” πολίτες. Με άλλα λόγια να αποκτήσουν νοοτροπία ανάπτυξης για να είναι καλύτερα άτομα, πιο αποτελεσματικοί εργαζόμενοι, να υποστηρίζουν την ενεργό δέσμευση, την εξυπηρέτηση και συμμετοχή με υπεύθυνες ενέργειες και τέλος να ενεργούν και να αντιδρούν και να συμμετέχουν σωστά στον ψηφιακό κόσμο.

Σε απόλυτη συνάφεια με τους παραπάνω στόχους οι γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη δημιουργία τριών εκπαιδευτικών σεναρίων. Στόχοι ήταν η ανακάλυψη της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από έναν προβληματισμό σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και πώς κάθε χώρα είναι μέρος αυτού του συνόλου, η εύρεση/αξιολόγηση πληροφοριών έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι ορατά και επεξεργάσιμα αλλά και η ανακάλυψη της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Η συνάντηση εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή συνδεδεμένες με την υλοποίηση της επιμόρφωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη στον κόμβο επιχειρηματικότητας Fablab που δημιουργήθηκε από τον δήμο της Πάρμας, είναι μέρος πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει κέντρο νεότητας, σημείο ενημέρωσης για ενήλικες και διαφορετικούς συλλόγους.


Στον ελεύθερο τους χρόνο οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα της Ιταλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Ιταλικό σχολείο υποδοχής για την θερμή φιλοξενία, την οργάνωση και υλοποίηση μιας εξαιρετικής σε ποιότητας εκπαιδευτικής επιμόρφωσης σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος SHAPE.
Από την Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.