Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων στο μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης

Στη Φλωρεντία και στον οργανισμό Europass Teacher Academy πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση 5 εκπαιδευτών ενηλίκων της Επιστημονικής Ένωσης Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) από τις 4 έως και τις 9 Ιουλίου 2022 στη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom). Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 2021-1-EL01-KA122-ADU-000018 και χρηματοδότηση από το ΙΚΥ.

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής για προσαρμογή και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων της σύγχρονης διδασκαλίας και εφαρμογή μεθόδων μικτής μάθησης (blended learning) μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος διδακτικών αντικειμένων από τις μικρότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης ως και την εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της επιμόρφωσης κρίθηκε κατάλληλο λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της αναζήτησης νέων ελκυστικών τρόπων εκπαίδευσης των ενηλίκων. Γιατί με την παροχή του κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού προετοιμασίας του μαθήματος εξοικονομείται χρόνος και καθένας χωριστά μπορεί να προετοιμαστεί με το δικό του ρυθμό και οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαθέτει. Στη συνέχεια με την εφαρμογή αυτού του μοντέλου σε πραγματικό χρόνο η εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσει ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Η επιμόρφωση συνδυάζοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές με τις διαδικασίες της συμβατικής διδασκαλίας και της εκπαίδευσης από απόσταση ξεκίνησε από τις θεωρίες μάθησης και έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικές, ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την εκπαίδευση ενηλίκων με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης.

Σε απόλυτη συνάφεια με τους στόχους της (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) οι εκπαιδευτές επέστρεψαν πλουσιότεροι σε γνώσεις και γεμάτοι όμορφες εμπειρίες τόσο από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και από το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που οργανώθηκε είτε από τους ίδιους στον ελεύθερο χρόνο τους είτε από τον οργανισμό υποδοχής. Κι όλα αυτά χάρη στο ERASMUS+ και στο ΙΚΥ.

Από την Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.