Επιμορφώνεται το προσωπικό των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Επιμορφώνονται οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι Διευθυντές – Υποδιευθυντές των σχολείων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο ΕΚΚΔΑ – ΙΝΕΠ για μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση  

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Τρικάλων από αρχές Νοεμβρίου θα εφαρμόσει

σε πλήρη ανάπτυξη (σχολεία και διοίκηση) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης, Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, αφού επιμορφωθούν και πιστοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, τα σχολεία της Δ.Ε. Τρικάλων θα είναι έτοιμα να περάσουν στη νέα εποχή. 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Τρικάλων συνεχίζει τις προσπάθειες για την μετάβαση  προς μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην γραφειοκρατία αφήνοντας στο επόμενο διάστημα, μετρήσιμο το οικολογικό μας αποτύπωμα, αφού υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ο όγκος του χαρτιού που χρησιμοποιούμε ως διοίκηση και σχολικές μονάδες περίπου κατά 50% αρχικά, συμβάλλοντας στην απογραφικοποίηση της εκπαίδευσης και στην εξοικονόμηση πόρων.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνέχεια της υλοποίησης ποικίλων ψηφιακών δράσεων προς μια νέα  ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης, αυτή τη φορά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση κλειστού εκπαιδευτικού προγράμματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ) με τίτλο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – ΣΗΔΕ)» διάρκειας 2 ημερών (14 ώρες). Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 3 κλειστά προγράμματα (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023) για 30 εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους  μέσω του υποέργου  “Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων από το ΙΝΕΠ” του ‘Εργου “Προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης, πιστοποίησης – υλοποίηση με ίδια μέσα, επιμόρφωση” του Ε.Π. “ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” στην παρακάτω θεματολογία : Θεσμικό Πλαίσιο για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά και την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων (Ν. 4727/2020), Ψηφιακά Πιστοποιητικά στο πλαίσιο του έργου ΚΣΗΔΕ, ΣΗΔΕ-Φ (μέρος Ι,ΙΙ), Μηχανισμοί υποστήριξης λειτουργίας του ΚΣΗΔΕ (portal, helpdesk, ΡΕΑ), Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας 90 ψηφιακών υπογραφών για διοικητικούς, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – ΣΗΔΕ)».

Ειδικότερα από 18 Απριλίου 2023 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, είναι η 2η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 1η στη Θεσσαλία που είχε εφαρμόσει για τους διοικητικούς υπάλληλους σε πλήρη ανάπτυξη το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης, Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://shdef.mindigital-shde.gr), τον Σεπτέμβριου του 2023 σε 5 σχολεία σε πιλοτική εφαρμογή και από αρχές Νοεμβρίου σε όλα τα Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και Ειδικά Σχολεία. Η Υλοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης, Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών αφορά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό όλοι οι υπάλληλοι της Δ.Δ.Ε Τρικάλων έχουν εκπαιδευτεί σε ένα πρώτο κύκλο ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής. Η εκτίμηση της Δ.Ε. Τρικάλων σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του καινοτόμου ψηφιακού διαδικτυακού συστήματος, είναι ότι θα μειώσει αισθητά το φόρτο εργασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αλλά και των σχολείων, απελευθερώνοντας δυνάμεις για ακόμα πιο δημιουργικές εκπαιδευτικές εργασίες, καθώς και θα μειώσει το όγκο του χρησιμοποιούμενου χαρτιού για φωτοτυπίες σε υψηλό βαθμό συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στον οικονομικό εξορθολογισμό.

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας προς μια νέα ψηφιακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην γραφειοκρατία αφήνοντας μετρήσιμο το οικολογικό μας αποτύπωμα, αφού υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ο όγκος του χαρτιού που χρησιμοποιούμε ως διοίκηση και σχολικές μονάδες περίπου κατά 50% αρχικά, συμβάλλοντας στην απογραφικοποίηση της εκπαίδευσης και στην εξοικονόμηση πόρων. Ένας από τους στόχους που είχα θέσει όταν ανέλαβα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε συνδυασμό με την απλούστευση των διαδικασιών και αντίστοιχα τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης, Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και  την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των σχολείων και της διοίκησης, θα καταφέρουμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί, φιλικοί στο περιβάλλον, να συμβάλλουμε στον εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου και τέλος να ενισχύσουμε το έργο των εκπαιδευτικών. Ωστόσο θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες στο Τμήμα Πληροφορικής  και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κων/νο Δημητρίου, αλλά και σε όλο το προσωπικό της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν σ’ αυτό το καινοτόμο εγχείρημα».

 

                                                                                                  Από τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων