Επική ταμπέλα έξω από πόρτα σπιτιού στη Φήκη Τρικάλων…

Η συγκεκριμένη ταμπέλα βρίσκεται έξω από πόρτα σπιτιού στη Φήκη Τρικάλων και δεν μπορεί παρά να μην αποσπάσει τα βλέμματα των περαστικών από το συγκεκριμένο σημείο.

Δικαιολογημένα ή όχι έχει κι αυτός τα παράπονα του και τα εκφράζει με τον δικό του πρωτότυπο τρόπο!