Επίδομα 1.000 ευρώ σε ανέργους πριν το Πάσχα εκτός από το Δώρο

Χιλιάδες άνεργοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το επόμενο διάστημα το επίδομα 1.000 ευρώ, που επιφέρει το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο είχαν λάβει μέρος. Η πληρωμή του επιδόματος έρχεται το προσεχές διάστημα και πριν από το Πάσχα, με μία μοναδική κίνηση από πλευράς των συμμετέχοντων.

Για να λάβουν το εφάπαξ επίδομα των 1.000 ευρώ, θα πρέπει οι άνεργοι ωφελούμενοι της ΔΥΠΑ, που έχουν ήδη συμπληρώσει τις ώρες του προγράμματος κατάρτισης που συμμετείχαν, να συμπληρώσουν το απαραίτητο ερωτηματολόγιο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του επιδόματος.

Προσοχή! Η πληρωμή αφορά μόνο τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Πού συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο για την πληρωμή

Από τις 29 Μαρτίου, οι άνεργοι ωφελούμενοι μπαίνουν ήδη και συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη συμπλήρωσή του.

Υπενθυμίζεται πως οι ερωτήσεις που περιέχονται αφορούν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά από τομείς όπως η οργάνωση, το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: https://voucher.gov.gr -> Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων)

ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου:

https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2/beneficiary/questionnaire/front

Πότε η πληρωμή του επιδόματος 1.000 ευρώ

Μαζί με το Δώρο του Πάσχα 2023 έρχεται και αυτή η μεγάλη πληρωμή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη ΔΥΠΑ, μόλις οι άνεργοι κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Αν όλα πάνε καλά, και δεν υπάρξει καθυστέρηση, τότε χιλιάδες άνεργοι θα λάβουν ένα άτυπο Δώρο Πάσχα 1.000, πριν από την Κυριακή του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωναα με τους όρους της πρόσκλησης, κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Συνολικά, η κατάρτιση είναι διάρκειας 200 ωρών.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

ieidiseis.gr