Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ερασιτέχνη Α.Ο. Τρίκαλα

Με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του εδρεύοντος στα Τρίκαλα ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ – Α.Ο.Τ.», ανακοινώνεται στα μέλη του, ότι κατόπιν ματαίωσης, ελλείψει απαρτίας, της ορισθείσας για την 20η Νοεμβρίου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί στις 1 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 20:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1). Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού.

2). Ενημέρωση των μελών για την λειτουργία των τμημάτων υποδομής του σωματείου και την κατασκευή προπονητικού κέντρου, στην Σωτήρα του Δήμου Τρικκαίων, κατόπιν παραχώρησης έκτασης 30 στρεμμάτων για το σκοπό αυτό από τον Δήμο Τρικκαίων.

3). Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
Η Γ.Σ. θα είναι ανοικτή στο ευρύτερο κοινό των Τρικάλων, και στα πλαίσια ενημέρωσης, θα επιτραπεί η συμμετοχή και παρουσία σε αυτή και μη μελών του σωματείου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου δύνανται να το πράξουν κατά την ημέρα της διενέργειας της επαναληπτικής Γ.Σ., υποβάλλοντας σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την προβλεπόμενη από το καταστατικό συνδρομή εγγραφής, ύψους 20 €.

Τρίκαλα 23 Νοεμβρίου 2017
Για το Δ.Σ. του Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ