Εως 11/6 οι αιτήσεις για τα προγράμματα αγροτικής εστίας στα ΚΕΠ Πύλης

Ξεκίνησαν απο 21/5 οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για τα προγράμματα τις αγροτικής εστίας του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως τις 11/6

Σας ενημερώνουμε ότι από 21.05.2018 ξεκινούν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας για διακοπές για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα γίνονται έως και 11/06/2018 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βιβλιάριο υγείας, όπου θα αναγράφεται το ΑΜΚΑ και ο ΑΜ του δικαιούχου
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Σε περίπτωση μη παρουσίας του δικαιούχου, εξουσιοδότηση προς το άτομο που θα προσέλθει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
  • Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ _ ΟΓΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).