Εορτάζει και πανηγυρίζει το εξωκλήσι του προφήτη Ηλία στην Πιαλεία

Το Σαββάτο 20 Ιουλίου εορτάζει και πανηγυρίζει το εξωκλήσι του προφήτη Ηλία στην Πιαλεία Τρικάλων, με αρτοκλασία και ύψωμα στον Άγιο προφήτη Ηλία.