Εντυπωσιακό !!! συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων με πέντε θέματα

dimarxeio_trikalon-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδρίαση του Δήμου Τρικκαίων   στις  16/10/2012  ημέρα   Τρίτη   & ώρα  20.00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.Eγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων κ. Αθανάσιου Βαβύλη  στη Θεσσαλονίκη   στις    03/10/2012  για  συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την ημέρα της Γερμανικής Ενότητας

2Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος  επί της πρότασης νόμου του ΚΚΕ που κατέθεσε στις 12/07/2012, για την κατάργηση των Μνημονίων ,των Δανειακών Συμβάσεων , των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων και των Εφαρμοστικών Νόμων.

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.Συμψηφισμός οφειλών δήμων στο ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α) έσοδα

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία  Δ.Δ Κόζιακα του πρώην Δήμου Κόζιακα.

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5.Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρικκαίων 2012-2014

 

 

.