Ένταξη Δ.Ε. Πελινναίων στην Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Ένταξη Δ.Ε. Πελινναίων στην “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021”
 

Μετά από αίτημα του Δήμου Φαρκαδόνας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 263/12-01-2022 που αφορά την Ένταξη της Δ.Ε. Πελινναίων στην “Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής” , εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’/69/16-01-2022 όπου εντάσσει την Δ.Ε. Πελινναίων στην συγκεκριμένη διαδικασία όπως επίσης και δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 31-01-2022.

Επισυνάπτεται και το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ_69_Β_2022