Ενημερωτική συνάντηση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων,«Ανακυκλω-ΖΩ»

anakiklozo

H Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον τομέα της ανακύκλωσης» – Ανακυκλω-ΖΩ, στα πλαίσια της δράσης «Δικτύωση Τοπικών Φορέων της ΠΕ Λάρισας» του έργου «Ανακυκλω-ΖΩ», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, την Πέμπτη 26 Ιουνίου και ώρα 18:30 μμ, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, Λάρισα.

Στη συνάντηση θα διερευνηθούν οι δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία τοπικών συμμαχιών, η σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου.

Το πρόγραμμα Ανακυκλω-ΖΩ, περιλαμβάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων, των Καλλικρατικών Δήμων Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες με σκοπό, την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανακύκλωσης και της πράσινης οικονομίας.

Η πράξη «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης – Ανακυκλω-ΖΩ», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «Ανακυκλω-ΖΩ» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.», ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, με συντονιστή εταίρο τη BEE GROUP A.E.

.