Ενημερωτική ομιλία για την ατομική υγιεινή στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία στο ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων από τη κ. Πολύζου Θεοδώρα Νοσηλεύτρια και την κ. Αγαπίου Σπυριδούλα Επισκέπτρια υγείας του Κέντρου υγείας Τρικάλων με θέμα την “Ατομική υγιεινή” και την “Ηλιακή προστασία”.  

Το ΚΗΦΗ ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων και είναι Δομή συγχρηματοδοτουμενη  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2α “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού -Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”