Ενημερωτική ημερίδα στα Τρίκαλα για τις εγκαταστάσεις υγραερίου

Στις 9 Μαΐου στην αίθουσα του θεσσαλικού ΙΕΚ Γιάτσος στα Τρίκαλα, έγινε ημερίδα με τίτλο «Νομοθεσία και κανόνες εγκαταστάσεων υγραερίου, οικιακές – επαγγελματικές». Η ημερίδα έγινε με σκοπό την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου, όσον αφορά την νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, να γνωρίζουν το πώς πρέπει να γίνει μια εγκατάσταση βάση νομοθεσίας και τέλος να ενημερώνουν σωστά τον πελάτη, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχει αυτός (π.χ. κατάθεση μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες αν απαιτείτε, ενημέρωση για την συντήρηση συσκευών και σωληνώσεων), για την εγκατάσταση του.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο κ. Βαλομάνδρας Νικόλαος, Πρόεδρος του συνδέσμου υδραυλικών νομού Τρικάλων, ο οποίος προλόγισε την ημερίδα και ο κ. Μπετούνης Ιωάννης, μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής της ημερίδας. Στο τέλος της ημερίδας δόθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όλους τους παρευρισκόμενους.