Ενημέρωση πυρασφάλειας στο 1ο γυμνάσιο Τρικάλων

Στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικής προστασίας και διαχείρισης πυρκαγιών πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 16 -12-2019 στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων ενημέρωση από τον κ. Κύργια Ιωάννη, υπεύθυνου συντήρησης πυροσβεστικών μέσων, για την σωστή διαχείριση του κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς και στην σωστή χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει το σχολείο.

Ακολούθησε επίδειξη και πρακτική άσκηση από τους καθηγητές της ομάδας πυρασφάλειας.

 

Δήμητρα Αδάμου

Διευθύντρια του 1ου γυμνασίου