Ενημέρωση για τις δράσεις σε προγράμματα που υλοποιεί, η αμκε ENO Greece

eno 1

Ενημέρωση για το πλήθος των δράσεών της, παρείχε σήμερα σε μέλη της και σε συμμετέχοντας σε προγράμματα που υλοποιεί, η αμκε ENO Greece.

Μέλος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού, ο ελληνικός κλάδος με έδρα τον δήμο Πυλαίας-Πανοράματος, οργανώνει πλήθος δράσεων, εθελοντικού επιμορφωτικού εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Μάλιστα ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται σε μια από τις δράσεις, στο πλαίσιο του Erasmus +, με αντικείμενο την ανταλλαγή επισκέψεων σε χώρες της Ευρώπης για συγκεκριμένα θέματα εθελοντισμού και επιμόρφωσης.

Η πρόεδρος κ. Ελένη Πλευρά ανέπτυξε τις αρχές και τις δράσεις του οργανισμού, παρουσίασε το Erasmus+ και το Project Management σε διεθνή και εθνικά προγράμματα.

Επίσης, παρόντος του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στις πρόσθετες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με τον Δήμο Τρικκαίων.

.