Ενημέρωση για την βιολογική γεωργία

biologiki georgia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
( 5ετία – Διετή παράταση ).

– Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της
Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση

1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική
Ονομαστική κατάσταση πληρωμής και η κατάσταση Απορριπτομένων για το
πρώτο έτος πληρωμής της διετούς παράτασης και της πενταετίας..

Σε περίπτωση διαφωνίας με το ποσό πληρωμής μπορούν να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης των καταστάσεων, ήτοι
από 17 / 12 /2014 έως και 23 / 12 /2014 .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046311
Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου Μαρία.

.