Ενημέρωση για τη θεώρηση βιβλιαρίων ΟΓΑ

Oga 444 355

Προς όλους τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των κατόχων βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ
Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ θα αρχίσει στις 04/03/2014 και θα γίνει με αλφαβητική σειρά που θα έχει ως εξής:
– Από Α έως Κ στις 04/03/2014 έως 10/03/2014
– Από Λ έως Ρ στις 11/03/2014 έως 17 /03/2014
– Και από Σ έως Ω στις 18/03/2014 έως 24/03/2014
Οι ώρες εξυπηρέτησης για ΟΓΑ είναι 8 – 11 πμ στο ΚΕΠ του Δήμου Τρικκαίων Ασκληπιού 18. Για τις μέρες που θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων ΟΓΑ το ωράριο θα παραταθεί και θα είναι 8 – 12 πμ
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι για τους ιδίους και τα προστατευόμενα μέλη
-ΑΜΚΑ όλων των μελών.
– Φωτοτυπία της ειδοποίησης πληρωμής και της απόδειξης πληρωμής και φωτοτυπία των βιβλιαρίων υγείας 1η και 2η σελίδα όλων των μελών
– Για τα ανήλικα τέκνα που σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών πρόσφατη σε ισχύ. Για τα ενήλικα τέκνα 18 έως 24 που δεν σπουδάζουν, βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ και κάρτα ανεργίας φωτοτυπία
– Τα τέκνα που σπουδάζουν μπορούν να έχουν ασφάλιση έως και δυο χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους αλλά σε καμία περίπτωση μετά το 26ο έτος της ηλικίας τους
– Για τον σύζυγο ή την σύζυγο που έχουν ασφάλιση ως προστατευόμενα μέλη κάρτα ανεργίας φωτοτυπία και βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου που θα αναφέρει ότι ο-η σύζυγος μου είναι άνεργος-η και ανασφάλιστος-η και τον-την συντηρώ εγώ
– Για τα ανίκανα για κάθε εργασία ενήλικα τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ τα οποία συνοικούν και συντηρούνται από αυτούς θα έχουν τη φωτοτυπία των βιβλιαρίων και το έντυπο ΟΓΑ Π61 συμπληρωμένο από ελεγκτή γιατρό ΟΓΑ του πλησιέστερου κρατικού Νοσοκομείου καθώς και φωτοτυπία της απόφασης ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ
– Οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι συνταξιούχοι αναπηρίας θα έχουν μαζί τους τα βιβλιάρια υγείας καθώς και τα βιβλιάρια των προστατευόμενων μελών φωτοτυπία η 1η και 2η σελίδα και τα ανάλογα δικαιολογητικά που αναφέραμε παραπάνω για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους
– Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στη νέα ρύθμιση θα έχουν φωτοτυπία της εντολής πληρωμής καθώς και της απόδειξης πληρωμής. Τα βιβλιάρια τους θα θεωρηθούν έως 30/06/2014 όπως και των προστατευόμενων μελών
– Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης δικαιούνται βιβλιάριο υγείας για το έτος 2014 εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο 2013 και να μην οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές και να έχουν σε φωτοτυπία όλα τα εργόσημα.
– Για τους αλλοδαπούς ασφαλισμένους απαιτείται εκτός από όλα τα εργόσημα φωτοτυπία να κατέχουν επίσης σε φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας 1η και 2η σελίδα και φωτοτυπία την άδεια παραμονής σε ισχύ και σε καμία περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιάριου δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της άδειας παραμονής
-ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
ΕΩΣ 31/3/2014
Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα απευθύνονται για τη θεώρηση στον ανταποκριτή ΟΓΑ της τοπικής κοινότητας που ανήκουν. Σε καμία περίπτωση δε γίνεται θεώρηση ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ανήκουν σε άλλη περιοχή

Οι ανταποκριτές
της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων
του Δήμου Τρικκαίων

Γιαννακού Σπυριδούλα
Λάμπρος Νικήτας
Τσέλιου Έλενα