Ενημέρωση από την ΠΑΔΥΘ στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Η ανακύκλωση υλικών στην πόλη μας και η συμβολή της στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής»  που υλοποιεί το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, οι μαθητές του τμήματος Β1 του τομέα Πληροφορικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. – Εταιρείας Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Θεσσαλίας κ. Παγανό Ελευθέριοσε ημερίδα που έγινε στο σχολείο στις 5/2/2020 σχετικά με:

  • Τα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στη Δυτική Θεσσαλία
  • Την ανακύκλωση και τα στάδιά της
  • Τους κάδους ανακύκλωσης και τα υλικά που τοθετούνται σε αυτούς
  • Την αποκομιδή των υλικών
  • Τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου ανακύκλωσης (Κ.Δ.Α.Υ.)
  • Την οικιακή κομποστοποίηση
  • Τα νέα έργα που σχεδιάζονται για την υποστήριξη της ανακύκλωσης

ΤοπρόγραμμαεντάσσεταιστοέργοErasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 –χάραξη πολιτικής – με τίτλο “Teachers4Europe: SettinganAgoraforDemocraticCulture” που υλοποιείται στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων από τον καθηγητή κ. Χρήστο Ευσταθίου.

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων ευχαριστεί τον υπεύθυνο της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. κ. Ελευθέριο Παγανό για την εξαιρετική ενημέρωση που έκανε στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.