Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων

Λαμβάνοντας υπόψιν  τις σχετικές διατάξεις ανακοινώνει:

Α. Την έναρξη εγγραφών Α εξαμήνου στην  ειδικότητα:  «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»- ΕΚΑΒ

Β. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στην ειδικότητα: «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ »- ΕΚΑΒ, σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα  αντίστοιχα Ακαι Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Γ.Την έναρξη εγγραφών στο  Α εξάμηνο  της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» –  Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν, στην παρούσα ειδικότητα, οι 15θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία  «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής  στα  ΔΙΕΚ αρμοδιότητας  Υπ.Υγείας» από  συμμετέχοντες στις ΠανελλαδικέςΕξετάσεις.

·Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.·Παρέχεται αναβολή στράτευσης·Η φοίτηση στο ΔΙΕΚπαρέχεται ΔΩΡΕΑΝ  
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :Από  1 εως και 10 Σεπτεμβρίου  2021    
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή  στο Δ.Ι.Ε.Κ  είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ )
  2. Δίπλωμα  οδήγησης  Β κατηγορίας. (μόνο για την ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ).Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον υποψήφιο, ότι θα το προσκομίσει κατά τη διάρκεια των ετών φοίτησης στο ΔΙΕΚ. (πρωτότυπο κ φωτοτυπία).
  3. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία), ως ακολούθως: 1.ΓΕΛ, 2. ΕΠΑΛ, 3. Κάτοχοι ισότιμων  τίτλων  επιπέδου  4.
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο κ φωτοτυπία)
  5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)
  6. ΑΜΚΑ
  7. Προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 4 , απαιτείται  η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους  υπηκόους  χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία& πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

(Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ

Είσοδος  από τον προαύλιο χώρο- έναντι ΕΚΑΒ,  παλαιό κτίριο-1ος  Όροφος )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:Ο Διοικητής

ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Tηλέφωνο: 2431-3-50637,

email: diekgnt@gmail.com

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ