Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ του Γ.Ν.Τρικάλων

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Κ ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
 
Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις ανακοινώνει:
 
1. Την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις ειδικότητες:
 
Α. «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»
Β. «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»
 
Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν, σε κάθε μια από τις παραπάνω ειδικότητες, οι25 θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας» από συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στη ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ και με απλή αίτηση που υποβάλλεται στη σχολή, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Για να επιλέξετε τη σχολή του Νοσοκομείου Τρικάλων επιλέγετε: «Περιφέρεια Θεσσαλίας – Υπουργείο Υγείας – ΣΑΕΚ Γ.Ν. Τρικάλων»
 
2. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στις ειδικότητες:
 
Α. «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»
 
Σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλη ΣΑΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
Β. «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλη ΣΑΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
3. Την έναρξη κατατάξεων για τους κάτοχους ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας
 
Δύναται οι ανωτέρω να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες της ΣΑΕΚ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α και σε συναφείς ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
4. Την έναρξη αιτήσεων μετεγγραφών και αλλαγής ειδικότητας 
 
Αιτήσεις μετεγγραφών και αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζομένων που φοιτούν στο Β ή στο Γ εξάμηνο σπουδών, σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δυο ειδικότητες έχουν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας
• Παρέχεται αναβολή στράτευσης
• Οι απόφοιτοι των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν πιστοποίηση, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις
• Η φοίτηση στη ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ
 
• Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 19 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2024
• ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: Αναμένονται οι ημερομηνίες να ανακοινωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.
• ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: 19 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2024
• ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: 1 – 10 Ιουλίου 2024
• ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1 – 10 Ιουλίου 2024
 
Για πληροφορίες την περίοδο καλοκαιριού στις ημερομηνίες: εκτός αργιών
 
ΙΟΥΝΙΟΣ
• Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-15.00
 
ΙΟΥΛΙΟΣ
• Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-15.00
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
• Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-15.00
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
• Από 1-9-2024 έως και 13-9-2024: Καθημερινά : 07.00-15.00
 
Τρόπος επικοινωνίας με τη ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ:
Τηλέφωνο: 2431-3-50637,
email: diekgnt@yahoo.com
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στα Α εξάμηνα στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:
 
1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)
 
2) Τίτλος σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ). Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων
 
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 
4) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς
 
5) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
 
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)
 
7) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
 
8) Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας
 
9) Προσωπικό email (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στη ΣΑΕΚ)
 
10) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)
 
11) Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ
 
Είσοδος από τον προαύλιο χώρο του παλαιού κτιρίου -1ος Όροφος
 
Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων