Εγγραφές για Βοηθούς Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο ΔΙΕΚ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων  λαμβάνοντας υπόψιν την:

1.Αρ. πρωτ Γ4Α/γ.π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου «Ίδρυση Δημόσιων ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας

  1. Το ΦΕΚ τέυχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αρ. 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κων/νου «Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών ΙΕΚ
  2. Το αρ πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ,εγκύκλιος « Εύρυθμη λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

4.Την  αρ.πρωτ 23533 / 29-08-2017 Έγκριση του κ.Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων

Ανακοινώνει:

Ότι  στο  ΔΙΕΚ  Γ.Ν.Τρικάλων  «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) εγγραφές καταρτιζομένων στο  Α εξάμηνο για την  σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργούνται  από:  1/9/17 έως και 15/9/2017

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ  (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9π.μ – 1 μ.μ.