Ενεργοποιείται από 1 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

perifereia_thessalias-525

Ενεργοποιείται  από 1 Οκτωβρίου 2011 η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη 2η φάση του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στα γενικά καθεστώτα του Επενδυτικού Νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, όπως οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου, οι φοροαπαλλαγές, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι, για τη γενική κατηγορία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50εκ.), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι  επενδυτές μπορούν να πληροφορηθούν  για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής της επένδυσής τους στον Επενδυτικό Νόμο και για όλες τις  προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης στο Γραφείο Υποδοχής Επενδυτικών Προτάσεων που λειτουργεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στους Νικόλαο Πάντο: 2413506362 (n.pantos@thessaly.gov.gr) και Πάκα Χριστίνα: 2413506325 (h.paka@thessaly.gov.gr), από τις 7π.μ έως τις 3μ.μ.

To Γραφείο Υποδοχής Επενδυτικών Προτάσεων είναι αρμόδιο για:

  • Την αποκλειστική επικοινωνία με τους επενδυτές με σκοπό την ενημέρωση τους και την υποβοήθησή τους στην υποβολή των επενδυτικών τους προτάσεων
  • Την υποδοχή των επενδυτικών προτάσεων και τον έλεγχο της πλήρωση των κριτηρίων αποκλεισμού μιας επενδυτικής πρότασης
  • Την παραλαβή (αν πληρούνται τα κριτήρια αποκλεισμού), ταξινόμηση και αποθήκευση των φακέλων με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν μια επενδυτική πρόταση

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι στη διάθεση του κάθε υποψήφιου επενδυτή για να συνδράμουν στην πληρέστερη ενημέρωση του πάνω στις διαδικασίες και τη διεκπεραίωση της αίτησης. Οι επιχειρηματίες, βάση του Επενδυτικού Νόμου θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασή τους, το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβουν, εφόσον υπαχθούν και το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, εντός ενός εξαμήνου μετά την υποβολή του επενδυτικού του σχεδίου».