Ενεργειακή αναβάθμιση δυο δημοσίων κτιρίων στο Δήμο Μετεώρων

Στην ενεργειακή αναβάθμιση δυο δημοσίων κτιρίων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2014-2020, για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος παλιών κτιρίων και την απόδοση σύγχρονων, λειτουργικών και φιλικών στο περιβάλλον προχώρα ο Δήμος Μετεώρων .

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020,  29 νέων έργων ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης  δημοσίων κτιρίων στη Θεσσαλία δυο εξ αυτών στο Δήμο Μετεώρων που έγκαιρα κατέθεσε τις αντίστοιχες μελέτες και αντίστοιχες αυτών θα κατατεθούν σε ανάλογα προγράμματα το επόμενο διάστημα .

Τα  αποτελέσματα από την υλοποίηση των δυο παραπάνω έργων, θα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, υιοθετώντας ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για ψύξη και θέρμανση χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.