Ένα μοναδικό στο είδος του Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν και να φοιτήσουν στο μοναδικό στο είδος του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα την Καρδίτσα, που θα λειτουργήσει για 5η συνεχή χρονιά για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20,με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν  έως 7/9/2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://msc.fwsd.uth.gr/ (http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?p=1852).

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/μίου Θεσσαλίας που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην Καρδίτσα, σε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, με καλλιέργεια γνώσεων & δεξιοτήτων, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολύ αξιόλογο εξοπλισμό, που υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα. Παρέχονται υποτροφίες αριστείας (απαλλαγή διδάκτρων), καθώς και δωρεάν φοίτηση σε ποσοστό 30% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 2.800 € για όλη τη διάρκεια των σπουδών και καταβάλλονται σε δόσεις, ενώ το πρόγραμμα των μαθημάτων υλοποιείται κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

Καλύτεροι πρεσβευτές της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται σε αυτό το ΠΜΣ είναι οι ίδιοι οι φοιτητές του με τις μαρτυρίες και δηλώσεις τους: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr/?page_id=1370 και https://www.youtube.com/channel/UCK6F8g-d2-19jFymeUBodxA

Το σημαντικότερο στοιχείο του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι ότι: «Οραματιζόμαστε ένα λαμπρό μέλλον για τους αποφοίτους μας, το Πανεπιστήμιό μας, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα!Δουλεύουμε σκληρά, αλλά με χαρά και κέφι για να δώσουμε ότι καλύτερο στους φοιτητές μας!Η συνεργασία είναι για εμάς πάντα μια ευχάριστη πρόκληση!Προχωράμε μπροστά δυνατά!».

Πληροφορίες παρέχονται από:

  • Την Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού τηλ.: 24410-64730,
  • Τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο, τηλ. 693-7384777, e-mail: papadio@uth.gr; wfdt@teithessaly.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – http://msc.fwsd.uth.gr/

 

Ο Δντής του ΠΜΣ

 

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας