Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων : Υποχρεωτική η αργία Πρωτομαγιάς

       Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΑΝ 380/68, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, η 1η Μαΐου κηρύχθηκε σε υποχρεωτική αργία.

Η συγκεκριμένη ημέρα κηρύχθηκε αργία, με την υπ’ αριθμ. 16072/310/4-4-2017 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄   1307/13.04.2017).

Κατά συνέπεια, η Τρίτη 1η Μαίου 2018 εξομοιώνεται με Κυριακή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση μισθωτών.

Εξαιρούνται των παραπάνω όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας.  Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων δικαιούνται να λάβουν, εφόσον εργασθούν, μόνο την προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους (1/25).  Σε ότι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, οι υπάλληλοι των καταστημάτων που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα ασφαλισθούν για 25 ημερομίσθια, όπως συνήθως ισχύει για κάθε μήνα, είτε εργασθούν, είτε όχι».