Αιμοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

aimodosia 34

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο ποίμνιό της νά συμβάλλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος, συμβάλλουσα ἔτσι εῖς τήν θεραπείαν ἤ τήν δια-τήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ αἱμοδοσία θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Τρίτη 3 Ἰουνίου ἀπό 9 ἔως 12 τό πρωί.

Πρόκειτε διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης. Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς τούς πά-σχοντας ἀδελφούς μας.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι, ὅσοι δέν μποροῦν τήν Τρίτη νά δώσουν αἷμα, μποροῦν νά προσέλθουν στο Νοσοκομεῖο (Τμῆμα αἱμοδοσίας) καί νά δώ-σουν ὅποτε θέλουν τονίζοντας ὅτι εἶναι γιά τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ὥστε νά γίνει ἡ χρέωση σωστά.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

.