ΕΛΜΕ Τρικάλων!! Όλοι και όλες στην 24ωρη Απεργία

Όλοι και όλες στην 24ωρη Απεργία στις 18 Φλεβάρη

Πλατεία ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ώρα 10:30 π.μ.

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Προάσπιση του δημόσιου-κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών και ανθρώπινα όρια ηλικίας – Πλήρη κρατική εγγύηση όλων τωνσυντάξεων

·        Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού /σύνταξης

  • Υπεράσπιση του δημόσιουσχολείου
  • Άμεση πραγματοποίηση μαζικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιαςεκπαίδευσης
  • Μισθολόγιο αξιοπρέπειας με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογικήεξέλιξη

·        Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουΑΕΠ

  • 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση άμεσα σε όλη τηχώρα
  • Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών καιμονίμων

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΘΑΠΕΡΑΣΟΥΝ